Achtergrond

Deze website werd gebouwd als onderdeel van een stage bij Erfgoed Brabant door Inge Beekmans, masterstudent Erfgoedstudies aan Universiteit Antwerpen.

Methode

De informatie op deze website werd samengesteld op basis van interviews met erfgoedprofessionals, interviews met erfgoedonderzoekers en literatuuronderzoek. Meer informatie over de gebruikte methodes en bronnen staat in het Onderzoeksverslag. In dit verslag worden ook de vragen en behoeftes die aan de basis van dit onderzoek lagen en de conclusie(s) toegelicht.

Beeldmateriaal

De header afbeelding op de homepage werd gemaakt door Kees Beekmans en beschikbaar gesteld door Stichting Mooi Straten. De andere afbeeldingen werden gemaakt of beschikbaar gesteld door wim hoppenbrouwers, Meindert van D, Gerard Stolk, EU2016 NL, harry_nl, Sebastiaan ter Burg, Sebastiaan ter Burg, todaysart, Gabriela Avram, Piano Piano!, Victor Sassen, Paul van de Velde, Jostijn Ligtvoet, Wikimedia, Frans Peeters, Sebastiaan ter Burg, Arend, Minke Wagenaar, Peter en Brabant Bekijken.

Cookies?

Deze website gebruikt Google Analytics om data te verzamelen. We kijken op dit moment vooral hoe lang bezoekers specifieke pagina's bezoeken en welke devices ze daarvoor gebruiken. Die informatie helpt ons om toekomstige wijzigingen beter aan te laten sluiten op de behoeftes van het publiek.