Toekomst | Positieve richting

Hoe kan de erfgoed­gemeenschap het erfgoed inzetten om mee te bouwen aan een positieve toekomst voor de samenleving?


Stel jij dit soort vragen als je de dialoog met een potentiële erfgoed­gemeenschap aangaat?
Erfgoed om positieve gevoelens te construeren

Zoals ook in Identiteit werd uitgelegd, kan erfgoed worden gebruikt om een positieve impact te maken. Bijvoorbeeld door mensen via erfgoed op gemeenschap­pelijke eigenschappen te wijzen en daarmee gevoelens van empathie te creëren. Als erfgoed­gemeenschappen over de toekomst van hun erfgoed nadenken, kunnen ze ervoor kiezen bewust aandacht te besteden aan de positieve impact die ze door middel van hun erfgoed kunnen maken.


Erfgoed­gemeenschappen kunnen de positieve doelen die ze willen bereiken onder andere bepalen aan de hand van slechte dingen die in het verleden zijn gebeurd. Kijkend naar de historische uitsluiting van vrouwen kunnen erfgoed­gemeenschappen er bijvoorbeeld voor kiezen om meer aandacht te besteden aan gender­gelijkheid.


Het Verdrag van Faro als leidraad

Erfgoed­gemeenschappen kunnen ook het Verdrag van Faro gebruiken om te bepalen hoe ze via hun erfgoed een positieve impact kunnen maken. In het verdrag staan bijvoorbeeld dingen over Conflict stoppen en voorkomen. In dialoog met erfgoed­organisaties kunnen erfgoed­gemeenschappen onderzoeken welke delen van het verdrag het beste bij hun gemeenschap en erfgoed passen. Zo is het verdrag niet enkel een middel om erfgoed­gemeenschappen met hun erfgoed te helpen, maar om de gehele samenleving te verbeteren.


Vind jij dat erfgoed­gemeenschappen hun erfgoed zouden moeten inzetten om de samenleving positief te beïnvloeden?