Toekomst | Conflict stoppen en voorkomen

Spelen er conflicten rond het erfgoed? Hoe kan het erfgoed worden ingezet om conflict te voorkomen en vergemeen­schapping te bewerk­stelligen?


Stel jij dit soort vragen als je de dialoog met een potentiële erfgoed­gemeenschap aangaat?Bijzondere aandacht voor conflict

Naast alle andere positieve doelen — waarvan er ook al enkele in Positieve richting werden genoemd — besteedt het Verdrag van Faro bijzondere aandacht aan conflict en vergemeen­schapping:


... kennis van cultureel erfgoed te ontwikkelen als een hulpbron om vreedzame co-existentie te vergemakkelijken door vertrouwen en wederzijds begrip te bevorderen met het oog op het oplossen en voorkomen van conflicten;

Deze focus op conflict betekent echter niet dat alle conflicten volgens het verdrag moeten worden opgelost. De verschil­lende actoren binnen een erfgoed­gemeenschap hoeven het niet per se met elkaar eens te worden. Juist het bestaan van conflict kan ervoor zorgen dat de erfgoed­gemeenschap dynamisch blijft. Erfgoed­organisaties kunnen zich wel inzetten om deze combinatie van conflict en meerstem­migheid in goede banen te leiden. Op die manier kunnen verschil­lende actoren leren met elkaar samen te leven en kunnen er via het erfgoed potentieel positieve doelen worden bereikt.

Zie jij in je dagelijkse werkzaamheden weleens dat conflicten tussen verschillende actoren in een erfgoed­gemeenschap iets positiefs opleveren?