Structuur | Erfgoedgemeenschappen als netwerken

Uit welke verschillende actoren bestaat de erfgoed­gemeenschap? Welke nieuwe actoren kunnen aan de erfgoed­gemeenschap worden verbonden?


Stel jij dit soort vragen als je de dialoog met een potentiële erfgoed­gemeenschap aangaat?
Alle actoren hebben een eigen plek in het erfgoed­netwerk

Erfgoed­organisaties kunnen erfgoed­gemeenschappen als netwerken inter­­preteren. Dat betekent dat ze de erfgoed­gemeenschap niet langer als een homogene groep zien, maar als een verzameling van actoren die op verschil­lende manieren aan elkaar zijn verbonden. Deze netwerk-benadering zorgt ervoor dat bijvoorbeeld ook overheden, toeristen en commerciële partijen een plek kunnen krijgen in de erfgoed­gemeenschap als netwerk.

Die benadering past beter bij de werkelijkheid. De vrijwilligers en 'gewone mensen' die tot de erfgoed­gemeenschap behoren functioneren immers nooit in een vacuüm, maar altijd in relatie tot andere groepen, individuen en organisaties. Bovendien kan aandacht voor een grotere verscheidenheid aan actoren het erfgoed verduurzamen. Als verschillende actoren verantwoordelijkheid voor het erfgoed willen dragen, wordt de beweging rond het erfgoed sterker en de kans dat het erfgoed duurzaam wordt geborgd groter.


Erfgoedprofessionals moeten de verschillende nodes in het netwerk aan elkaar verbinden

Als een erfgoed­gemeenschap als een netwerk wordt gezien, betekent dit meestal dat er verschillende waardes en belangen binnen de erfgoed­gemeenschap aanwezig zullen zijn. Niet alle actoren waarderen het erfgoed op dezelfde manier. Erfgoed­organisaties kunnen de dialoog tussen de verschillende actoren in het netwerk ondersteunen en bemiddelen waar nodig. Daarnaast kunnen erfgoed­organisaties zich inzetten om nieuwe 'nodes' — actoren — aan het netwerk toe te voegen. Dit kan de stabiliteit en kracht van het netwerk vergroten. In een ideale situatie kan deze aanpak tot vergemeenschapping — zie ook Conflict stoppen en voorkomen — leiden.


Vind jij dat commerciële partijen ook tot de erfgoed­gemeenschap kunnen behoren?Het idee dat erfgoedgemeenschappen een netwerkvorm aannemen, past ook bij de Dynamisch erfgoed benadering van erfgoed en erfgoed­gemeenschappen. In een netwerk is er immers ruimte voor verschillende groepen en individuen die zich op verschillende manieren tot elkaar en tot het erfgoed verhouden. Die onderlinge dynamiek zou onder andere het delen van het erfgoed met nieuwskomers eenvoudiger kunnen maken.