Structuur | Erfgoedgemeenschappen als contextafhankelijk

Binnen welke context vindt de interactie met de erfgoed­gemeenschap plaats? In welke context bestaat de erfgoed­gemeenschap het meest intensief?


Stel jij dit soort vragen als je de dialoog met een potentiële erfgoed­gemeenschap aangaat?
Wat het concept 'erfgoed­gemeenschap' betekent, is afhankelijk van de context

Erfgoed­professionals komen vaak in contact met erfgoed­gemeenschappen in specifieke situaties en contexten. Bijvoorbeeld wanneer er een subsidie wordt verstrekt of een cursus wordt gegeven. In dit soort contexten moet de erfgoed­gemeenschap soms aanvullende eigenschappen hebben; eigenschappen die niet in Fundamenten worden beschreven. Zo mag de erfgoed­gemeenschap voor sommige subsidies alleen uit vrijwilligers bestaan, of moet er een stichting zijn.

Erfgoed­professionals moeten om die reden dus niet enkel op de fundamentele eigenschappen van erfgoed­gemeenschappen letten, maar ook op de context(en) waarbinnen de erfgoed­gemeenschappen (moeten) functioneren. Uiteindelijk moeten erfgoed­professionals onderscheid maken tussen de theoretische betekenis van het concept 'erfgoed­gemeenschap' en de praktische toepassing — en de consequenties van die praktische toepassing — van het concept binnen bepaalde contexten.


Sommige erfgoed­gemeenschappen bestaan intensiever in bepaalde contexten

Sommige erfgoed­gemeenschappen manifesteren zich nadrukkelijk in specifieke contexten en verdwijnen buiten deze contexten naar de achtergrond. Denk bijvoorbeeld aan gemeenschappen die zich met een jaarlijks terugkerende feestdag bezighouden. Hoewel de leden van deze erfgoed­gemeenschap het hele jaar tot de erfgoed­gemeenschap behoren, is hun deelname vaak intensiever rond de periode dat de feestdag plaatsvindt. De erfgoed­gemeenschap is in die periode zichtbaarder. Ook staat de erfgoed­gemeenschap in die periode waarschijnlijk op een andere manier open voor samenwerking en interactie dan in de rest van het jaar.