Fundamenten | Respect en vertrouwen

Welke kennis en vaardigheden bezit de erfgoed­gemeenschap? Hoe kunnen de verschillende expertises van de erfgoed­gemeenschap en de erfgoed­organisatie elkaar aanvullen?


Stel jij dit soort vragen als je de dialoog met een potentiële erfgoed­gemeenschap aangaat?
Verschillende vormen van expertise(s)

De relatie tussen erfgoed­gemeenschappen en erfgoed­organisaties gaat onder andere naar aanleiding van het Verdrag van Faro veranderen. In die veranderende relatie krijgen erfgoed­gemeenschappen meer controle en wordt de samenwerking tussen erfgoed­gemeenschappen en erfgoed­organisaties gelijkwaardiger. Accepteren dat beide partijen — en dus niet enkel erfgoed­professionals — gespecialiseerde kennis en vaardigheden bezitten met betrekking tot het erfgoed is een belangrijk onderdeel van die hernieuwde relatie.

De nieuwe focus op de kennis en vaardigheden van erfgoed­gemeen­schappen zorgt ervoor dat erfgoed­organisaties kritisch moeten gaan nadenken over hun eigen expertise en de meerwaarde die zij voor erfgoed­gemeenschappen kunnen hebben. Erfgoed­onderzoekers Herdis Hølleland en Joar Skrede leggen uit dat deze herdefiniëring uit zou kunnen gaan van het idee dat er verschillende soorten expertise(s) zijn. Zo zouden erfgoed­organisaties hun gespecialiseerde kennis — bijvoorbeeld over erfgoedbeleid — kunnen presenteren als een aanvulling op de kennis die de erfgoed­gemeenschappen zelf bezitten over hun eigen erfgoed en gemeenschap.


Vrees jij dat erfgoed­gemeenschappen aan de expertise van erfgoed­organisaties zouden kunnen gaan twijfelen als het idee dat ook erfgoed­gemeenschappen expertise hebben wordt benadrukt?Toch staat er, los van alle ontwikkelingen, een ding als een paal boven water. Voor de productieve, gelijkwaardige samenwerking tussen erfgoed­gemeenschappen en erfgoed­organisaties is het essentieel dat beide actoren respect hebben voor en vertrouwen hebben in elkaars kennis en kunde.