Fundamenten | Bewustzijn en identiteit

Hoe identificeert de erfgoed­gemeenschap zich met het erfgoed en met elkaar? Hoe geeft de erfgoed­gemeenschap anderen de kans om zich ook met het erfgoed te identificeren?


Stel jij dit soort vragen als je de dialoog met een potentiële erfgoed­gemeenschap aangaat?
Erfgoed en identiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Identity is central to heritage”, concludeert Heritage Management professor Fiona McLean aan het einde van een congres getiteld Heritage and Identity. Volgens McLean wordt erfgoed al decennialang gezien als ‘identiteit-toekennend’; een perspectief waar sinds de aandachts­verschuiving richting erfgemeenschappen steeds meer oog voor is gekomen. Erfgoed­professionals kunnen proberen te ontdekken welke identeit door de leden van de erfgoed­gemeenschap wordt uitgedragen terwijl zij zich met het erfgoed bezighouden. Dit is de identiteit — of de identiteits­kenmerken — die hen verbindt.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat de leden van de erfgoed­gemeenschap de identiteit die zij uitdragen niet gaan overdrijven. Een overdreven identiteit zorgt ervoor dat de erfgoed­gemeenschap zich voor de buitenwereld afsluit. Buitenstaanders die zich niet in (delen van) de identiteit van de erfgoed­gemeenschap herkennen, zullen niet proberen zich bij de erfgoed­gemeenschap aan te sluiten. Een overdreven identiteit zou zowel voor het erfgoed als de erfgoed­gemeenschap een bedreiging kunnen zijn.


Identiteit, herkenbaarheid en empathie

Mensen kunnen erfgoed gebruiken om onderdelen van hun identiteit tentoon te stellen en gevoelens van verbondenheid te construeren. Erfgoedprofessionals kunnen een actieve rol spelen in die constructie. In een onderzoek getiteld Heritages of Hunger wordt bijvoorbeeld uitgelegd dat het goed zou zijn als er onder Europeanen meer bewustzijn zou worden geproduceerd omtrent historische Europese hongersnoden. Dat zou er namelijk voor kunnen zorgen dat Europeanen zich makkelijker gaan identi­ficeren met vluchtelingen en mensen die op dit moment met hongersnoden te maken hebben. Zo kan erfgoed — en de identiteiten die door middel van erfgoed kunnen worden geconstrueerd — bijdragen aan de creatie van meer empathie.


Vind jij dat erfgoed­organisaties en erfgoed­gemeenschappen erfgoed zouden moeten inzetten om de manier waarop mensen zichzelf (al dan niet met elkaar) identificeren te beïnvloeden?