Fundamenten | Het erfgoed en de erfgoedgemeenschap

Hoe waardeert de erfgoed­gemeenschap het erfgoed en elkaar? Hoe ziet de erfgoed­gemeenschap zichzelf verknoopt met het erfgoed?


Stel jij dit soort vragen als je de dialoog met een potentiële erfgoed­gemeenschap aangaat?
Erfgoed moet worden gewaardeerd, anders is het geen erfgoed

Het lijkt misschien een open deur, maar een erfgoed­gemeenschap kan enkel een erfgoed­gemeenschap zijn wanneer er ‘erfgoed’ is. Erfgoed­onderzoekers Isnen Fitri, Yahaya Ahmad en nfn Ratna beschrijven dat idee met de volgende woorden: “value is the sole reason underlying heritage conservation. It is self-evident that no society makes an effort to conserve a historic asset what it does not value.” De omschrijving illustreert hoe het concept ‘erfgoed’ onlosmakelijk aan het concept ‘gemeenschap’ en de waardering van die gemeenschap is verbonden. Zonder een gemeenschap — of ‘samenleving’ — is er immers niemand die het erfgoed waardeert, en kan het erfgoed simpelweg niet onder de noemer ‘erfgoed’ bestaan. De vraag of er voldoende waardering is, moet om die reden een van de eerste onderwerpen zijn waarover erfgoed­professionals met potentiële erfgoed­gemeenschappen spreken.


De impact van onderlinge waardering binnen de gemeenschap

Niet alleen het erfgoed is van belang. De waardering die de leden van de erfgoed­gemeenschap voor elkaar voelen, heeft ook invloed op de toekomst van het erfgoed en de vraag wat de erfgoed­gemeenschap met het erfgoed kan doen. Mensen die het goed met elkaar kunnen vinden, verenigen zich makkelijker en trekken makkelijker nieuwe leden voor hun gemeenschap aan. Erfgoed­professionals zouden daarom ook kunnen onderzoeken hoe de leden van de gemeenschap elkaar zien en zich tot elkaar verhouden.


Vind jij het belangrijk om erfgoed­gemeenschappen naar hun waardering voor elkaar te vragen?Waardering voelen is echter niet altijd genoeg om een duurzame erfgoed­gemeenschap te vormen en het erfgoed duurzaam te borgen. Het verwoorden van waardering is ook van belang. Als de erfgoed­gemeenschap helder over de gevoelde waardering richting de buitenwereld kan communiceren, wordt het bijvoorbeeld makkelijker om het erfgoed met anderen te delen. Daarom neemt het formuleren van de waarde en waardering een belangrijke rol in in de dialoog tussen erfgoed­gemeenschappen en erfgoed­organisaties. Je leest er meer over bij uitdrukken van waardering.