Fundamenten | Dynamisch erfgoed

Staat de erfgoed­gemeenschap open voor verandering?


Stel jij dit soort vragen als je de dialoog met een potentiële erfgoed­gemeenschap aangaat?
Om te kunnen blijven bestaan, moet erfgoed dynamisch zijn

De context waarin de erfgoed­gemeenschappen zich bevinden, verandert voortdurend. De enige manier waarop erfgoed­gemeenschappen aansluiting kunnen blijven vinden, is door mee te veranderen in verhouding tot die veranderende context. Erfgoed­gemeenschappen die niet open staan voor de verandering, herwaardering en herinterpretatie van hun erfgoed zullen daarom vroeg of laat de verbinding met de rest van de samenleving verliezen. Het draagvlak voor het erfgoed zal afnemen en uiteindelijk misschien volledig verdwijnen. Erfgoed­organisaties kunnen erfgoed­gemeenschappen helpen te ontdekken hun zij hun erfgoed en erfgoedgemeenschap dynamisch kunnen houden zonder de kern van het erfgoed te verliezen.


Nieuwkomers zorgen er altijd voor dat de identiteit van de erfgoed­gemeenschap verandert

Omdat nieuwkomers hun eigen ideeën en ervaringen meebrengen als ze zich bij een erfgoed­gemeenschap aansluiten, zullen zij de Identiteit van de gemeenschap sowieso veranderen. Erfgoed­gemeenschappen die zich zorgen maken over veranderingen hoeven zich niet direct voor nieuwkomers en invloed van buitenaf open te stellen. Snelle openstelling kan erfgoed­gemeenschappen het gevoel geven dat zij de grip op hun erfgoed verliezen. Tegelijkertijd moeten erfgoed­gemeenschappen begrijpen dat openstelling voor nieuwelingen en verandering uiteindelijk noodzakelijk is om het erfgoed te delen en door te geven. Erfgoed­gemeenschappen moeten zich, eventueel onder begeleiding van erfgoed­organisaties, voorbereiden op die noodzaak.


Vind jij dat erfgoed­professionals moeten proberen erfgoed­gemeen­schappen ervan te overtuigen dat zij zich open moeten stellen voor de invloed van nieuwkomers?