Dialoog | Uitdrukken van waardering

Hoe geeft de erfgoed­gemeenschap uitdrukking aan de waardering die voor het erfgoed en de gemeenschap wordt gevoeld?


Stel jij dit soort vragen als je de dialoog met een potentiële erfgoed­gemeenschap aangaat?
Taal over erfgoed­waardering?

Sommige erfgoed­gemeenschappen vinden het lastig om in taal uit te drukken welke waarde het erfgoed voor hen heeft; een probleem dat parallellen vertoont met de uitdagingen die bij Taal en inclusie werden genoemd.

Dat erfgoed­gemeenschappen het moeilijk vinden om over hun band met het erfgoed te communiceren, betekent niet dat er geen band is. Toch kan een gebrek aan communicatie over waardes en waardering tot problemen leiden. Een erfgoed­gemeenschap die niet aan de rest van de samenleving kan uitleggen wat het eigen erfgoed zo bijzonder maakt, kan het erfgoed niet zomaar met anderen delen. De kans dat nieuwe leden zich bij de erfgoed­gemeenschap aansluiten — iets wat essentieel is om het erfgoed duurzaam te borgen — is klein wanneer mensen de waarde van het erfgoed niet leren begrijpen, omdat niemand hen de waarde op een effectieve manier uitlegt. Praten over waardes en waardering moet daarom een belangrijk onderdeel zijn van de dialoog tussen erfgoed­organisaties en erfgoed­gemeenschappen. Alleen op die manier kan de erfgoed­gemeenschap leren ook naar een breder publiek over het erfgoed te communiceren.