Dialoog | Herdefiniëring en reflectie

Hoe kunnen erfgoed­organisaties lessen trekken uit dialogen met erfgoed­gemeenschappen waar zij toekomstige interacties met erfgoed­gemeenschappen mee kunnen verbeteren?


Stel jij dit soort vragen als je de dialoog met een potentiële erfgoed­gemeenschap aangaat?
Waarom kon een specifieke erfgoed­gemeenschap vroeger (misschien) niet bij de eigen erfgoed­organisatie terecht?

Erfgoed­organisaties kunnen met erfgoed­gemeenschappen over Taal en inclusie praten en zo samen met erfgoed­gemeenschappen tot nieuwe inzichten komen. Toch blijft het voor erfgoed­organisaties soms lastig om kritisch op alle onderdelen van de eigen organisatie te reflecteren. Vooral onderwerpen waar binnen de organisatie historisch geen of weinig aandacht voor is — gendergelijkheid, bijvoorbeeld —, worden misschien makkelijk over het hoofd gezien.

Ook hier kan de dialoog met erfgoed­gemeenschappen een rol spelen, met name wanneer deze erfgoed­gemeenschappen niet als traditionele erfgoed­gemeenschappen worden gezien. Erfgoed­professionals kunnen zowel aan zichzelf als aan deze erfgoed­gemeenschappen de vraag stellen waarom deze niet-traditionele erfgoed­gemeenschappen vroeger misschien niet als erfgoed­gemeenschap werden gezien en tegenwoordig wel. Het antwoord op die vraag kan erfgoed­organisaties helpen om historische blinde vlekken te identificeren en om huidige blinde vlekken te ontdekken.


Hoe vinden erfgoed­gemeenschappen dat andere erfgoed­gemeenschappen moeten worden (h)erkend?

Zoals ook in Respect en vertrouwen werd opgemerkt, hebben erfgoed­gemeenschappen veel relevante expertise. Die expertise hoeft niet alleen te worden ingezet om het eigen erfgoed te borgen en te delen. Erfgoed­gemeenschappen kunnen ook meedenken over de manier waarop erfgoed­organisaties naar erfgoed­gemeenschappen kijken. Door erfgoed­gemeenschappen mee te laten praten, kunnen erfgoed­organisaties niet alleen makkelijker op hun eigen handelen reflecteren, maar wordt het erfgoedveld ook inclusiever en partici­patiever.


Denk jij dat het zinvol is om erfgoed­gemeenschappen mee te laten denken over de manier waarop erfgoed­organisaties met andere potentiële erfgoed­gemeenschappen omgaan?