Dialoog | Ontwikkeling

Zijn er (potentiële) eigen­schappen die de erfgoed­gemeenschap verder kan ontwikkelen?


Stel jij dit soort vragen als je de dialoog met een potentiële erfgoed­gemeenschap aangaat?
Gaandeweg eigenschappen ontdekken

Erfgoed­gemeenschappen bezitten vaak relevante eigenschappen zonder dat ze zichzelf daar bewust van zijn. De dingen die zij zelf als 'normaal' zien, zijn in het erfgoedveld misschien bijzonder. Daar komen ze vaak pas achter als ze met met erfgoed­organisaties en andere erfgoed­gemeenschappen in contact komen. Dit is een belangrijk deel van de interactie. Bewust­wording van bijzondere eigenschappen kan erfgoed­gemeenschappen stimuleren die bijzondere eigenschappen te gebruiken, te behouden en verder te ontwikkelen.

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen

De manier waarop erfgoed­gemeenschappen door de rest van de samenleving worden gezien, is onder andere afhankelijk van actuele ontwikkelingen. In relatie tot die ontwikkelingen kunnen bepaalde eigenschappen van de erfgoed­gemeenschap als 'problematisch' worden geïnterpreteerd. Erfgoed­organisaties kunnen erfgoed­gemeenschappen enerzijds aanraden deze eigenschappen te transformeren zodat ze beter aansluiten op actuele sentimenten. Anderzijds moeten ze voorkomen dat ze te veel druk uitoefenen op de erfgoed­gemeenschappen en de gemeenschappen een deel van de controle ontnemen.


Vind jij dat erfgoed­organisaties erfgoed­gemeenschappen zouden moeten adviseren potentieel problematische onderdelen van hun erfgoed — of gemeenschap — te veranderen?Naast het transformeren van problematische eigenschappen zouden erfgoed­gemeenschappen ook nieuwe eigenschappen kunnen ontwikkelingen als reactie op trends en actuele gebeurtenissen. Zo zouden zij in respons op de aandacht die er in het erfgoedveld is voor de toekomst — denk bijvoorbeeld aan het project Heritage Future — een meer toekomstgerichte houding kunnen adopteren.