Dialoog | Delen en verbinden

Hoe kunnen erfgoed­gemeenschappen hun erfgoed effectief delen? Hoe kunnen erfgoed­gemeenschappen anderen aan hun erfgoed verbinden?


Stel jij dit soort vragen als je de dialoog met een potentiële erfgoed­gemeenschap aangaat?
Delen als noodzaak om het erfgoed duurzaam door te blijven geven

Om erfgoed aan volgende generaties door te kunnen geven en duurzaam te borgen, moet het worden gedeeld met mensen die zich aan het erfgoed willen verbinden. Erfgoed­gemeenschappen weten zelf niet altijd hoe ze dit op een effectieve en positieve manier kunnen doen. Erfgoed­organisaties kunnen hen hiermee helpen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van scholing, advies en door best practices van andere erfgoed­gemeenschappen te laten zien. Ook kunnen erfgoed­organisaties verschillende erfgoed­gemeenschappen aan elkaar verbinden zodat zij elkaar kunnen versterken.